Nyheter

 • Building Roads Sustainably

  The Institute of Asphalt’s Annual Conference is an important event for the UK road industry. This year’s theme is sustainable development and Nynas will be there to talk about our new product range Nypol RE as well as other ways in which we contribute to reducing the climate impact of the asphalt sector.

 • Brains of Nynas: Sarah Badley

  Sarah Badley works as Bitumen Sales Manager, covering the North of England, but is also responsible for the Nynas Bitumen Customer Service Centre in the UK. She joined Nynas in 2014, having spent many years working in the motor industry with brands including Porsche, Mercedes-Benz and BMW. Find out what's on her mind.

 • Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

  Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

 • 30 år i Tallinn

  I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

 • Kunskap räddar liv

  Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

 • Rätt vägval för Wales

  Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

 • Presidentmässig landing

  Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

 • Bana väg för asfalt 4.0

  Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

 • Nynas UK announce their future plans for the bitumen business in the UK

  Nynas UK today announce that they will be ending the partnership with Navigator Terminals at their Teesside depot at the end of the existing contract in December 2022.

 • Förändrat raffinaderilandskap

  Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?