Bitumen

På Nynas utvecklar vi bitumen och dess funktionella prestanda för ett brett utbud av applikationer. Vårt långvariga fokus på bituminösa bindemedel har gett oss ett rykte om att vara bitumenspecialister

 • Regular – Uppfyller de rådande specifikationerna i branschen.
 • Extra – Uppfyller funktionskrav såsom deformationsmotstånd, bidrag till bärförmågan, sönderfallsmotstånd, temperaturminskning, förbättrad bearbetbarhet, etc.
 • Premium – För de mest krävande utmaningarna. Utvecklade för de tyngsta lasterna, för de mest trafikerade motorvägarna, för minsta möjliga trafikstörningar och för längsta livslängd.

Inom Nynas utvecklar vi bituminösa bindemedelslösningar som uppfyller olika krav inom någon av våra tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Tillsammans kan vi välja och utveckla den bindemedelslösning du behöver. Vårt långvariga fokus på bituminösa bindemedel har gett oss ett rykte om att vara bitumenspecialister. 

Nyheter och event

Se alla nyheter
 • News

  Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

  Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

 • News

  30 år i Tallinn

  I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

 • News

  30 years in Tallinn

  For three decades, Nynas has contributed to an increased understanding of bitumen quality and supported the development of Estonian road infrastructure.

 • News

  Kunskap räddar liv

  Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Vi är mer än detta

Vi är glada att du är intresserad av våra produkter. Kontakta din lokala Nynasrepresentant om du har frågor om våra produkter och tjänster. Förutom högkvalitativ bitumen och tillförlitliga leveranser kan vi dela med oss av våra kunskaper om lösningarna som erbjuder den högsta kvaliteten och som levererar det mervärde du behöver. Du behöver bara fråga.

Kontakt

 Benny Jandér

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

Mobilnummer +46 706 518 945
 Niclas Krona

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

Mobilnummer +46-72-501 72 58