våra raffinaderier

Våra produkter tillverkas i raffinaderier i Europa. Tre av dem – Nynäshamn, Göteborg och Harburg – ägs av Nynas. Raffinaderiet i Eastham, Storbritannien, är ett samarbetsprojekt med Shell.

Vi skapar värde av tung råolja
Vår kärnkompetens är att förädla tunga råoljor till en balanserad produktmix av nafteniska specialoljor och bitumenprodukter som möter den globala efterfrågan.

Varje år tillverkas 2,5 miljoner ton bitumen och nafteniska specialoljor i våra raffinaderier. Produktionen övervakas noggrant 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Hydrering - en av våra specialiteter
Få oljeföretag hydrerar sina destillat lika noggrant som vi gör. Hur det fungerar? Destillatet blandas med vätgas vid högt tryck och temperatur över en katalysatorbädd i reaktorn. Denna "behandling" tar bort svavel och kväve, samtidigt som den aromatiska halten reduceras. Resultatet är en mycket ren produkt - perfekt för många av våra kunders applikationer.

Hälsa och säkerhet främst
Hos Nynas utbildar och informerar vi våra medarbetare med jämna mellanrum i alla relevanta säkerhetsåtgärder och miljöaspekter. Våra produktionsanläggningar kontrolleras och underhålls regelbundet och uppfyller de strängaste hälso- och säkerhetsnormerna, som du kan läsa om under Miljö.

Inblick i ett raffinaderi
Om du vill lära dig mer om raffinaderiet i Nynäshamn och våra intressanta arbetsområden kan du ta del på den virtuella raffinaderituren under Välkommen till raffinaderiet.

____________________________________________________________________

Raffinaderiet i Nynäshamn
Det hela började 1928. En av de stora svenska industrimännen, Axel Axelsson Johnson, tillsammans med Charles Almqvist, var männen bakom etableringen av Sveriges första storskaliga raffinaderi i Nynäshamn. Vid den tiden var olja redan stort i Amerika.

Visste du att Nynas raffinaderi i Nynäshamn är:

 • Den största leverantören av bitumen för vägar i Sverige och Norden
 • En av de största producenterna av nafteniska specialoljor i världen
 • Den största privata arbetsgivaren i Nynäshamn tar ansvaret för att vara en god granne på allvar, vilket innebär ett stort ansvar för miljön och en öppen dialog med de som bor på orten


Raffinaderiet i Göteborg
Grundades 1956 som ett bränsleraffinaderi. Idag fokuseras produktionen på bitumen för den nordiska marknaden.

Visste du att:

 • Göteborgs raffinaderi är en viktig producent av specialprodukter som polymermodifierat bitumen (PMB), bitumenemulsioner och oxiderat bitumen
 • Raffinaderiet ligger nära Göteborgs hamn - Nordens största hamn
 • Göteborg är Sveriges andra stad och en region under stark utveckling med många stora infrastrukturprojekt.


Raffinaderiet i Harburg
Harburg-raffinaderiet ligger på norra och södra sidan av floden Elbe och producerar alla Nynas produktkategorier för den tyska marknaden samt för export.

Visste du att Nynas raffinaderi i Harburg är:

 • Nynas näst största oljeraffinaderi
 • En av de största leverantörerna av bitumen för vägar i Tyskland och Europa
 • En av de största tillverkarna av nafteniska specialoljor i världen

Raffinaderiet i Eastham
Raffinaderiet, som ligger vid floden Mersey, byggdes 1966. Den har fungerat som ett 50/50-joint venture (Nynas / Shell) sedan 1992.

Visste du att:

 • Raffinaderiet byggdes som ett särskilt bitumenraffinaderi för att möta efterfrågan på bitumen vid tidpunkten för motorvägsutvidgningen i Storbritannien på 1960- och 70-talet.
 • Eastham-raffinaderiet har den sammantagna kapaciteten att producera nästan 50% av den nuvarande efterfrågan på bitumen i Storbritannien.
 • På platsen finns också en uppgraderingsanläggning (Special Products Plant eller SPP) som producerar polymermodifierade bindemedel och bitumenemulsioner. SPP ägs av Nynas och drivs av Nynas personal.

____________________________________________________________________

Fortsatt läsning

Karriär

Nynas är ett specialoljebolag, ledande inom en liten nisch av en enorm industri.

Läs mer om Karriär

Ansvar

Här kan du läsa om Nynas företagsansvar och vad vi gör för att bidra till hållbar utveckling genom att förbättra den påverkan som våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Läs mer om Ansvar