Vår produkter - i korthet

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för ett ännu bredare spektrum av applikationer.

Nynas är ett globalt bolag med stark position på nischmarknaderna. Specialiseringen i NSP (nafteniska specialprodukter) och bitumen särskiljer Nynas från de flesta andra oljeföretag, som erbjuder olja som energikälla.

Nynas kärnkompetens är att raffinera tung råolja till en balanserad blandning av långvariga, högpresterande specialprodukter för hållbar användning. Nynas är det ledande varumärket och den globala marknadsledaren inom NSP (nafteniska specialprodukter) och är marknadsledande inom bitumen på den europeiska marknaden där företaget är verksamt.

Nynas produkter stödjer tillväxten inom infrastruktur och finns bland oss alla varje dag genom företagets närvaro på vägar, tak, löparskor, lim, gummi, färg, tidskrifter och smörjmedel. Det är bara några av de tusentals föremål som innehåller Nynas oljor.

Våra produktområden

För mer information läs mer under våra vanligaste produktområden.

Bitumen - Paving

At Nynas, we are continually developing bitumen and its functional performance in a wide variety of applications. Our long-standing focus on bitumen has earned us the reputation of being the “bitumen specialist”.

Läs mer om Bitumen - Paving

Bitumen - Industrial

For industrial applications, Nynas provides specialist bitumen binders with a formulation and a focus on performance. Our binders work as insulation against water, moisture, heat, sound, vibrations and electricity.

Läs mer om Bitumen - Industrial

Base oils

Nynas provides naphthenic base oils for greases, industrial lubricants and metalworking fluids. Coming in a broad range of viscosities and with different degrees of refining, Nynas base oils are the best choice or a wide range of applications.

Läs mer om Base oils

Process oils

Nynas provides naphthenic process oils for different applications like adhesives, printing inks, TPE and fertilizers.

Läs mer om Process oils

Transformer oils

Nynas is the world’s leading supplier of transformer oils with the widest product range on the market.

Läs mer om Transformer oils

Tyre & Rubber oils

With a local presence and a global supply chain, we offer fast and reliable solutions to meet the demands of the market - anywhere in the world.

Läs mer om Tyre & Rubber oils

Naphthenics newsletter

Get the inside scoop on Nynas specialty oils!

Läs mer om Naphthenics newsletter