Vårt leveransnätverk

Vårt leveransnätverk är världsomspännande så att våra kunder ska få det de behöver, när de behöver det.

Nätverkets kärna består av åtta raffinaderier, som kompletteras av en rad depåer och försäljningskontor med strategiska lägen i hela världen.

 

Distribution av specialoljor – hubbar, fakta, siffror och beredskapsplaner

Vi har för närvarande 29 depåer i 21 länder, där Houston och Antwerpen är centrala lagringsanläggningar och blandningsstationer. Förra året transporterade vi ca 700 000 ton olja till havs. Dessutom genomförde vi 30 000 leveranser med tankbil, 6 000 containertransporter och leveranser av 250 000 oljefat till kunder i hela världen. För att garantera tillförlitliga leveranser till kunderna – t.ex. i händelse av störningar – kan produktionen överföras till andra raffinaderier och kapaciteten utökas vid blandningsanläggningarna i Antwerpen och Houston.

 

Bitumen – en pålitlig leverantör

För att kunderna ska få sina produkter i tid har Nynas 19 depåer i norra Europa – var och en med sin egen blandningsanläggning. Bitumentransporter med tankbil måste följa stränga säkerhetsregler. Den höga säkerhetsnivån upprätthålls med hjälp av granskningar och regelbundna möten med speditörer.