Koncernledning

Stein Ivar Bye

Tillförordnad VD och koncernchef. Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: norsk.

Johan Andersson

Vice VD, Strategi och Hållbarhet Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: svensk.

Rolf Allgulander

Vice vd, Manufacturing. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Född 1962. Nationalitet: svensk.

Simon Day

Vice vd, Affärsområdeschef Naphthenics. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1967. Nationalitet: brittisk.

Ewa Beskow

Direktör HR. Anställd sedan 1 sep 2006 I nuvarande befattning sedan 1 sep 2006 – 1 jun 2021, 1 maj 2022 Född 1957 Nationalitet: svensk

Anders Nilsson

Logistikdirektör. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1968. Nationalitet: svensk.

Rafael Renaudeau

Vice vd, Affärsområdeschef Nynas Bitumen. Anställd sedan 2003. I nuvarande befattning sedan 2021. Född 1973. Nationalitet: fransk och spansk.

Hans Östlin

Kommunikationsdirektör. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Född 1961. Nationalitet: svensk.