Koncernledning

Stein Ivar Bye

Stein Ivar Bye

Tillförordnad VD och koncernchef. Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: norsk

Johan Andersson

Johan Andersson

Strategy, Sustainability & Organizational Excellence. Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: svensk.

 Rolf Allgulander

Rolf Allgulander

Vice vd, Manufacturing. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Född 1962. Nationalitet: svensk.

 Simon Day

Simon Day

Vice vd, Försäljning och marknadsföringschef. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014.Född 1967. Nationalitet: brittisk.

 Anders Nilsson

Anders Nilsson

Logistikdirektör. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1968. Nationalitet: svensk.