Nyheter

Latest news

 • 2022-05-23 10:31

  Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en än mer konkurrenskraftig kundupplevelse - genom anpassad produktionskapaciteten och geografiskt närmare nyckelkunder säkras framtida leveranser.

 • 2022-05-20 11:32

  ”Nynas kommer lägga mer kraft på ett flertal områden som är viktiga för våra kunder och samhället i stort. Genom vårt nya fokus blir vi en effektivare och mer innovativ bitumenspecialist och kan därmed vässa våra kunderbjudanden på våra kärnmarknader.” säger Rafael Renaudeau, Vice President Nynas Bitumen.

 • 2022-05-13 12:13

  I linje med Nynas strategiska beslut kommer Naphthenics-verksamheten att fokusera på en mindre, mer lönsam, kärnverksamhet samt utveckla sitt hållbara erbjudande.

 • 2022-05-02 10:10

  Vid årsstämman i Nynas AB utsågs följande nya styrelseledamöter.

 • 2022-05-02 10:00

  Nynas vd och koncernchef Bo Askvik har meddelat styrelsen att han har beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år i bolaget. Styrelsen har utsett Stein Ivar Bye till tillförordnad vd.

 • 2022-03-02 18:10

  Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.

 • 2022-01-19 09:00

  I enlighet med avtalet vid slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion förra året har nu fordringsägare med kvarvarande ackordsfordringar betalats i sin helhet.

 • 2021-12-03 15:29

  Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

 • 2021-12-03 11:17

  I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

 • 2021-12-02 14:12

  Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

 • 2021-12-01 11:55

  Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

 • 2021-11-30 14:43

  Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

 • 2021-11-29 11:17

  Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

 • 2021-11-24 14:06

  Presidentmässig landning Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

 • 2021-09-27 11:35

  Nynas AB kan konfirmera att transaktionen av 49,9% av aktierna i Nynas mellan Bitumina Industries Limited (under administration) och ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag ("Davidson Kempner") nu har slutförts.

 • 2021-09-22 10:15

  Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

 • 2021-08-23 14:00

  Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner.

 • 2021-08-05 12:16

  I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

 • 2021-07-26 08:00

  Nynas AB kan konfirmera att ett bindande avtal har undertecknats av ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP (tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag, "Davidson Kempner"), för förvärv av hela aktieposten på 49,9% i Nynas från Bitumina Industries Ltd. Efter genomfört förvärv kommer Davidson Kempner att vara den största enskilda aktieägaren i Nynas.

 • 2021-06-29 14:31

  Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?