Berättelser om Nynas

Nynas verksamhet bedrivs inom en liten specialiserad del av oljebranschen. Ändå återfinns våra oljor i produkter som du möter överallt runt om i samhället. Det är det inte så många som vet, och faktum är att det finns gott om fascinerande historier om vår verksamhet som ännu inte har berättats. För dig som är intresserad av vad vi sysslar med och kanske även vill förmedla det till andra, får du här tillgång till vår bildbank, en sammanfattning av Nynas historik och ett antal uppslag till tänkbara berättelser.

Halva berättelsen

De flesta vet inte så mycket om oljeraffinaderier, vilka produkter som framställs och hur tillverkningen går till. I själva verket är väldigt lite känt om det fängslande ämne som vi kallar olja, även bland de som arbetar med det dagligen. Här hoppas vi kunna sprida lite kunskap – och förhoppningsvis även inspiration – till studenter, lärare, journalister och andra som vill utforska oljebranschen ur olika perspektiv. Berättelserna är av såväl allmänt som tekniskt och miljömässigt intresse. Till varje berättelse finns kontaktuppgifter till Nynas medarbetare, som gärna ger dig ytterligare information. Välkommen att besöka oss snart igen eftersom vi regelbundet lägger till nya berättelser.

 

Nynas historia

Nynas grundades av den legendariske svenske industrimannen Axel Axel Ax:son Johnson med hjälp av en driftig ingenjör som hade erfarenhet av raffinaderier i både USA och Argentina. Se Nynas historia för en sammanfattning av företagets långa och händelserika historia.

Att studera olja utan särskild anledning

Råolja har många användbara och efterfrågade egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kan vi använda olja inte bara i viktiga transportbränslen – på land, till sjöss och i luften – utan också som en betydelsefull beståndsdel i en rad olika produkter som behövs för att samhället ska fungera.

Läs mer om Att studera olja utan särskild anledning

Kan du flyga tre jumbojets samtidigt?

Det är inget lätt jobb att vara operatör på ett oljeraffinaderi. Våra medarbetare måste vara både kompetenta och fokuserade med tanke på att de under arbetets gång förväntas hålla ett vakande öga på över 300 mätare.

Läs mer om Kan du flyga tre jumbojets samtidigt?

Vikten av att vara en god granne

En gång i kvartalet publicerar vi en annons under rubriken ”God granne” i lokalpressen. På så sätt får invånarna i Nynäshamn aktuell information om hur verksamheten på raffinaderiet utvecklas, vilket i sin tur stärker kontakten och dialogen mellan Nynas och det omkringliggande samhället.

Läs mer om Vikten av att vara en god granne

Däcksindustrin förändras snabbt

I takt med att marknaden förändras ställs nya och ofta hårdare krav. För att möta konsumenternas efterfrågan på ny teknik och hållbarhet utvecklar Nynas däckoljor för nästa generation, redan idag.

Läs mer om Däcksindustrin förändras snabbt

Olja och hållbarhet – hänger det ihop?

Tänker du på olja är förmodligen hållbarhet inte det första ord som dyker upp. När allt kommer omkring används miljontals fat olja varje dag, och det mesta går upp i rök.

Läs mer om Olja och hållbarhet – hänger det ihop?

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email

Veronica Arvidsson Gomez

Marketing Communications Specialist

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48
email number Send an email