Vi är Nynas

Så, hur är det att arbeta här?

Ta reda på mer om våra värderingar cooperation, dedication och proactivity.

Cooperation

Att vara samarbetsvillig innebär att arbeta tillsammans för ömsesidig tillit och support, vilket skapar en företagskultur som uppmuntrar gränsöverskridande och tvärfunktionella möten, arbetsrotation och utbildning.

”Det finns ett par gamla ordspråk: ”Flera händer gör arbetet lättare” och ”Ett delat problem är ett halvt problem” – och Cooperation betyder för mig hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och ambitioner.” James Reid

Dedication

Att vara dedikerad betyder att göra sitt bästa i varje situation och att ta ansvar för kunder, kollegor och sammhället i stort. Nynas medarbetare kompromissar aldrig om säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet.

“För mig betyder Dedication att göra sitt bästa. Att arbeta med hälsa, säkerhet och miljöaspekter av våra produkter är inte alltid enkelt, du behöver ha mycket kunskap men också ett stort intresse för många andra områden.” Karin Hennung

Proactivity

Att vara proaktiv betyder att tänka framåt, vara öppen för nya idéer och ständigt söka nya lösningar och möjligheter så att Nynas kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen.

“För mig betyder Proactivity respekt och entusiasm. Om du respektar din omgivning, vare sig det är privat eller på jobbet, ser du saker som de verkligen är, utan fördomar.” Yuriy

 

Wherever I look, I see where Nynas people and products make a difference. From the roads I travel to the shoes on my feet