Miljödata

- Nynas raffinaderier

Miljödata som rapporteras ingår i de data som bolaget rapporterar till myndigheterna.

RAFFINADERIET I NYNÄSHAMN 2019 2020 Gränser enligt miljötillstånd
Genomsättning 0,9 Mton   0,8 Mton 1,8 Mton
Utsläpp   
Olja till vatten  0,38 mg/l  0,2 mg/l 1,1 mg/l
SO2 till luft  284 ton 119 ton 500/530 ton*
NOx till luft  34  ton 28 ton 125 ton
CO2 utsläpp** 116 474 ton 106 649 ton  
Energianvändning 3364 TJ 2704 TJ  
       

*) gräns för år med underhållsstopp
**) direkta utsläpp så som rapporterats i EU ETS

       
RAFFINADERIET I GÖTEBORG 2019 2020 Gränser enligt miljötillstånd
Genomsättning 0,345  Mton 0,391 Mton 0,8 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten       
- WWTP Raffinaderi 0,57  mg/l  0,30 mg/l 2 mg/l
- WWTP Bergrum 0,066 mg/l & 0,013 mg/l 0,067 mg/l & 0,013 mg/l 3 mg/l alifater & 1 mg/l aromater
SO2 till luft  8,1 ton 8,2 ton 0.05% S i eldningsolja
 NOx till luft  23,2 ton 26,4 ton 30 ton  
CO2 utsläpp* 27 721 ton  27 164 ton  
Energianvändning 417,5 TJ 429,9 TJ     
       
 
       
RAFFINADERIET I HARBURG 2019 2020 Gränser enligt miljötillstånd
Genomsättning 1,057  Mton 0,855 Mton 1,825 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten 0,13 mg/l 0,15 mg/l  2 mg/l
SO2 till luft 36,4 ton 20,2 ton ~125 ton
NOx till luft  66,6 ton 58,6 ton ~318 ton
CO2 utsläpp 150 392  ton 130 147 ton  
Energianvändning 3156 TJ 2780 TJ