Ambition & strategi

Vi har ökat vårt fokus på hållbarhet genom flera initiativ.

Baserat på vår hållbarhetsambition och den väsentlighetsbedömning som gjordes för några
år sedan har vi definierat en ny hållbarhetsstrategi som fokuserar på följande fyra områden

  • Hållbara produkter
  • Hälsa och säkerhet
  • Miljö och klimat
  • Människor och samhälle