Slussenbron i guldläge

I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.

Intill Gamla Stan, Stockholms historiska centrum, ligger Slussen. Det är en av de viktigaste knutpunkterna för stadens vägoch kollektivtrafik, men också förbindelselänk mellan Sveriges tredje största sjö Mälaren och Östersjön.

Slitaget på trafikplatsen, som anlades redan 1935, är mycket stort och i flera decennier har det pågått kontinuerliga reparationsarbeten för att åtgärda de mest akuta skadorna Till slut blev situationen ohållbar och 2016 startade ett stort ombyggnadsprojekt som sträcker sig fram till 2025.

Ett av de mest spektakulära inslagen i den omfattande moderniseringen, som beräknas kosta närmare 16 miljarder kronor, är den stålbro som invigdes i oktober 2020. Den nya bron – i dagligt tal kallad Guldbron – är 140 m lång och 45 m bred med 8 körfält samt gång- och cykelbanor.

Slussenbron anlände till Stockholm med ett specialbyggt fartyg, semi-submersible ship, som kan sänkas flera meter under vattenytan. Det tog sedan åtskilliga veckor att få den väldiga stålkonstruktionen på sin exakta och slutliga plats.

Innan bron kunde invigas den 25 oktober skulle även hela beläggningssystemet utföras. Arbetet organiserades så att specialistföretaget Binab tog hand om tätskikt och gjutasfaltbeläggning medan NCC Industry ansvarade för de övre asfaltlagren.

I så här pass komplexa projekt är det helt avgörande att entreprenörerna samverkar med fokus på helheten och inte bara ser till den funktionella uppdelningen. Brister det i materialövergången kan det på sikt uppstå problem med till exempel lastmotstånd och friktion. I det här fallet var det därför en fördel att även Binab ingår i NCC-koncernen.

Tätskiktet som läggs direkt på stålet är nödvändigt för att skydda konstruktionen mot fukt och salt och därmed motverka korrosion. I tätskiktet ingår primer samt en isolermatta med polymermodifierat bitumen. Arbetet med tätskiktet, som inleddes med att stålytan blästrades, utfördes i skydd av långa tält som placerades på bron.

— Den här förberedande fasen ställde stora krav på oss, säger Anders Widman, Site Manager Binab. Genom att leveransen av bron försenades blev situationen pressad såväl tidsmässigt som när det gäller logistik och samordning med övriga leverantörer.

När tätskiktet så småningom kom på plats var det dags att lägga två lager gjutasfalt, vardera 25 mm. Gjutasfalten fungerar som skydds- och bindlager och ger en stabil grund.

— Totalt gick det åt 625 ton gjutasfalt, fortsätter Anders Widman. För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel. Det är en produkt med ett beprövat recept som vi är väl inarbetade på. Den höga andelen polymerer hos gjutasfalten gör att beläggningen blir både flexibel och motståndskraftig mot deformation, vilket är viktigt med tanke på att en bro alltid rör sig.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron