Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Projektet startade redan 2016 när Nynas välkomnade en student från universitetet. Nästa steg togs ett par år senare i form av ett gemensamt treårigt doktorandprojekt som fokuserade på avancerad karakterisering av egenskaperna hos bituminösa bindemedel som innehåller ett förnybart biogent kolvätematerial. Resultaten tyder starkt på att asfalterade vägbeläggningar med sådana bindemedel är hållbara och fullt återanvändbara.

Det framgångsrika samarbetet har nu lett till ett beslut att Nynas och universitetet i Ancona tillsammans ska finansiera ett andra doktorandprojekt med huvudmålet att ytterligare utforska olika typer av förnybart material i asfaltbeläggningar. Några av de aspekter som kommer att undersökas är långsiktig prestanda och koldioxidavtryck.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron