Samhälle

För ett oljebolag är det viktigt, kanske viktigare än för andra företag, att vara en så bra samhällsmedborgare som möjligt. Till vår hjälp har vi en stor mängd lagar och förordningar. På Nynas arbetar vi även hårt för att skapa och bibehålla en kultur med stor hälso-, säkerhets- och miljömedvetenhet genom aktiviteter som "Observe, Think and Act".

Påverkan på lokalsamhället

Eftersom vi är ett oljebolag är vi väl medvetna om att vi har ett stort ansvar mot våra grannar och miljön.

Läs mer om Påverkan på lokalsamhället