Säkerhetsföreskrifter

Våra anläggningar uppfyller stränga säkerhetskrav. Vissa av dessa regler är globala – och gäller alla våra produktionsanläggningar – medan andra är lokala.

Säkerhetsföreskrifter i Nynäshamn

Söder om Stockholm ligger Nynäshamn. Vårt raffinaderi där uppfyller alla gällande nationella och internationella säkerhetsbestämmelser.

Läs mer om Säkerhetsföreskrifter i Nynäshamn

Säkerhetsföreskrifter i Göteborg

Våra säkerhetsbestämmelser anger allmänna bestämmelser och information med avsikt att minimera risker och se till att krav i såväl arbetsmiljölagstiftning som miljölagstiftning och miljötillstånd uppfylls.

Läs mer om Säkerhetsföreskrifter i Göteborg