Säkerhet i praktiken - SDS

Vi har många olika initiativ på säkerhetsområdet att berätta om och här har vi valt två exempel som illustrerar vårt tillvägagångssätt.

Säkerhet är ingen tillfällighet

Bitumenprodukter levereras, lagras och hanteras vid temperaturer upp 200°C för beläggningsbitumen inklusive polymermodifierat bitumen, och upp till 230°C för industriellt bitumen. Olyckor och felaktig hantering kan få allvarliga konsekvenser, däribland allvarliga brännskador, chock, explosioner och andningsproblem på grund av exponering för bitumenångor.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet (SDB) är ett dokument som innehåller detaljerad säkerhets-, hälso-, miljö- och transportrelaterad information för att säkerställa säker användning av produkten.

För att ladda ner säkerhetsdatablad, gå till produktområden i toppmenyn, välj det område du är intresserad av och där kan du hitta SDS för varje produkt. 

Observera att säkerhetssdatabladen är landsspecifika. Om du inte hittar ett säkerhetsdatablad för ett specifikt land, kontakta din säljare eller [email protected].