Hälsa och säkerhet

Inom Nynas främjar vi en stark och positiv kultur för hälsa och säkerhet, som linjecheferna ansvarar för. Alla anställda och entreprenörer är individuellt medvetna om och ansvariga för sina arbetsuppgifter. Vi strävar efter att skapa en kultur där dessa frågor är allas angelägenhet - från den nyligen anställda till VD.

Alla har rättigheter och skyldigheter. Rätt att ha en sund och säker arbetsplats och skyldighet att bidra till att skapa den.

För att säkerställa att vår kultur inom hälsa, säkerhet och miljö är fortsatt stark, erbjuder vi utbildning under namnet ”Observe, think and act!”, som uppmuntrar varje anställd att ta en aktiv del i vårt hälso-, säkerhets- och miljöarbete.

Nynas intranät används i stor utsträckning för detta. Ett exempel är en återkommande artikelserie som kallas "Sharing the learnings " – där sammanfattar vi vad vi har lärt oss av olyckor och tillbud. Nynas tror på insyn så att lärdomar kan dras och kunskap delas.