Produkter

Vi (och våra kunder) vet mycket mer om produktsäkerhet idag än vad vi gjorde för säg 20 år sedan. Vi omsätter den kunskapen i allt säkrare lösningar.

Renare olja, säkrare produkter

I det moderna samhället är vi välinformerade. Den här trenden kommer att bli allt starkare, och lagstiftningen som speglar den allt strängare. Våra nafteniska oljor är fria från cancerframkallande och andra farliga ämnen, vilket gör att de kan ersätta t.ex. högaromatiska oljor i däck. En annan kommande tillämpning är att använda naftenisk olja som mjukningsmedel i PVC – ftalaterna som används idag är olämpliga ur miljöhänseende. Om detta är genomförbart skulle en ny världsmarknad öppnas för Nynas.

Nynas lägger vägen till lägre koldioxidutsläpp

Asfalt blandas traditionellt vid 160℃. Det slukar enorma mängder energi och gör att bitumenångor bildas. För att undvika dessa problem har vi utvecklat en kallblandningsteknik som ökar energieffektiviteten med 20%, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 30%.

Bra vägar som bullrar mindre

Trafikbuller är ett stort problem för miljontals människor i hela Europa. Mycket av bullret orsakas av däck som rullar på vägbanan. Så vi tog fram ett extra starkt bindemedel som kan användas för att producera porös asfalt där ljudet (och regnvatten) bokstavligen försvinner in i ett hål. Produkten går under det passande namnet tyst asfalt.

Återvunna vägar

Det finns miljontals mil väg i världen. Tänk om vi kunde återanvända vägar när vi behöver bygga nya. Nynas och University of Dundee har startat ett samarbete för att tillverka kallblandad asfalt med återvunnen vägbeläggning. De inledande försöken var mycket framgångsrika. Nu vet vi att gamla vägar kan ta dig till nya ställen.