Tänk kallt

Förutom att vara kostnadseffektiv kan kalltekniken bidra till att minska miljöpåverkan genom såväl lägre energiförbrukning som ökad andel återvinning och mindre trafikstörningar. Erfarenheterna från bland annat Storbritannien, Litauen och Sverige gör att tekniken står inför ett kommersiellt genombrott.

Tillsammans med flera ledande entreprenörer har Nynas sedan slutet av 1990-talet varit med och utveckla emulsioner för tillverkning av kall asfalt. Trots mycket goda testresultat har tekniken haft svårt att slå igenom på bred front. Men nu tycks tiden vara mogen. 

Kallblandad asfalt tillverkas med antingen en emulsion – en blandning av bitumen och vatten – eller skummat bitumen. Genom att stenmaterialet inte behöver värmas upp, eftersom både tillverknings- och läggningstemperaturen är mycket lägre, blir såväl energiåtgång som koldioxidutsläpp en bråkdel jämfört med en traditionell asfaltmassa. Dessutom förbättras arbetsmiljön eftersom man slipper både hetta och rök.

En annan fördel är att kalltekniken passar utmärkt för att återvinna gammal asfalt. I princip går det att tillverka en kall asfaltmassa som enbart består av returasfalt. Motsvarande siffra för en konventionell massa ligger på cirka 20-30 %. Det kan naturligtvis avsevärt minska miljöpåverkan.   

En kall blandning är nödvändigtvis inte billigare än en varm. Däremot kan beläggningsarbetet gå snabbare om man använder en emulsion, vilket tillsammans med möjligheten att maximera återvinningen medför betydande besparingar. Flexibiliteten visar sig också genom att en kall asfaltmassa i vissa fall kan lagras över natten och användas en annan dag om det skulle bli något över.  

När kalltekniken introducerades användes den uteslutande på det lågtrafikerade vägnätet. Men på senare år har man tack vare ett framgångsrikt utvecklingsarbete använt kalla beläggningar på såväl riksvägar i Storbritannien som motorvägar i Baltikum och containerterminaler i Sverige.