Smarta transporter – bra för miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet

Genom att kombinera olika transportsätt kan resurserna utnyttjas effektivare samtidigt som miljöpåverkan minskar. Nynas är ledande i utvecklingen mot mer flexibla och mindre resurskrävande bitumenleveranser i Europa.

Med intermodalitet menas att flera transportsätt används för att leverera en vara. Ett exempel är när en container eller semitrailer transporteras med både tåg och lastbil eller fartyg till slutdestinationen. Det betyder att själva godset aldrig behöver röras i samband med omlastningen.

Inom EU förordas en ökad användning av intermodala transporter. På så sätt hoppas man att det europeiska järnvägsnätet och även sjöfarten kan utnyttjas bättre, vilket i sin tur leder till en minskad belastning på motorvägarna.

Det här är en lösning som Nynas tagit fasta på. Den första leveransen gjordes 2009 då tankbilar lastades med bitumen i Antwerpen och sedan transporterades med specialtåg till sydvästra Frankrike. Sedan 2012 har intermodala transportlösningar även genomförts till kunder i både Schweiz och Italien.   

Leveranserna organiseras på två sätt. Antingen körs tankbilen till den kombiterminal som används för omlastning och transporteras i sin helhet med tåg. Eller också används containrar, som lyfts över till tåget från tankbilarna.  

Nynas intermodala transporter av bitumen beräknas fortsätta öka under de närmaste åren. De kommer också att kunna ske till fler länder än tidigare i takt med att järnvägsoperatörerna bygger ut sina nät, i första hand i Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Polen.

Och fördelarna är tydliga. Kostnadsmässigt handlar det om förbättringar jämfört med en konventionell vägtransport. Dessutom minskar risken för olyckor samtidigt som man uppnår bättre resursanvändning på grund av större laster och därmed färre transporter. 

En annan betydande fördel gäller miljöpåverkan. Statistik från 2013 visar att man uppnår en genomsnittlig minskning av koldioxidutsläppen med 75 % genom att använda intermodala transporter (www.uirr.com, www.ecotransit.or). Det innebär att Nynas tillsammans med sina kunder bidrar till en hållbar utveckling.  

Utvecklingsarbetet går nu vidare. Bland utmaningarna ingår att blir mer konkurrenskraftig genom att utnyttja järnvägsnätet i främst Tyskland och Östeuropa bättre, samt att generellt öka volymerna för att kunna hålla en god transportberedskap under hela bitumensäsongen.