Kraftfull olja för bättre miljö

I takt med att intresset för vindkraften ökar ställs allt större tekniska krav på utrustningen. Även Nynas är med och bidrar till den fortsatta utvecklingen.

I turbinen på ett vindkraftverk finns komponenter i både rotorn och maskinhuset som behöver smörjning. Förutom att minska friktionen ska smörjmedlet kyla lager, maximera kuggväxlarnas verkningsgrad och sänka ljud- och vibrationsnivåerna.

Kraven är stora på grund av den utsatta miljön och med rätt produkt är det möjligt att minska slitaget och därmed undvika driftstörningar och höga underhållskostnader.

Tillverkarna av smörjmedel använder flera av Nynas basoljor som komponenter i sina blandningar. Det beror inte bara på de nafteniska oljornas goda tekniska egenskaper, till exempel vid låga temperaturer, utan också på att de har ett konkurrenskraftigt pris jämfört med i första hand syntetiska basoljor.