Ansvar

Här kan du läsa om Nynas företagsansvar och vad vi gör för att bidra till hållbar utveckling genom att förbättra den påverkan som våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Vägledande principer

På Nynas har vi en policy och en process för alla delar av vår verksamhet, bl.a. hälsa, säkerhet, kvalitet, miljöskydd och affärsetik.

Läs mer om Vägledande principer

Hållbar utveckling

Nynas strävar efter att proaktivt bidra till en hållbar utveckling genom att visa förbättringar när det gäller vilken påverkan våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Läs mer om Hållbar utveckling

Miljö

Vi har en skyldighet att skydda miljön. Vi gör därför stora investeringar för att effektivisera våra raffinaderier och transporter med mindre utsläpp i vattnet och luften. Det är också därför vi fokuserar på att skydda hälsa och säkerhet för vår personal, våra kunder och alla som kommer i kontakt med våra produkter eller vår verksamhet.

Läs mer om Miljö

Samhälle

För ett oljebolag är det viktigt, kanske viktigare än för andra företag, att vara en så bra samhällsmedborgare som möjligt. Till vår hjälp har vi en stor mängd lagar och förordningar. På Nynas arbetar vi även hårt för att skapa och bibehålla en kultur med stor hälso-, säkerhets- och miljömedvetenhet genom aktiviteter som "Observe, Think and Act".

Läs mer om Samhälle

Säkerhet

På Nynas kommer säkerheten först, sist och mittemellan. Vår säkerhetsfilosofi går långt utöver att bara följa olika rättsliga krav och branschstandarder. För oss ska säkerheten vara det första alla Nynasmedarbetare tänker på. Det är därför vi investerar så mycket tid och energi i att utbilda och informera vår personal och våra kunder i frågor som rör hälsa och säkerhet.

Läs mer om Säkerhet