nypol

Lepiszcza modyfikowane polimerem (ang. PMB) z grupy Nypol zostały opracowane dla zwiększenia trwałości i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia warstw asfaltowych różnych typów, stosowanych w wielu aplikacjach i warunkach klimatycznych.
NYNAS BITUMEN NYPOL
  • Obniżona wrażliwość na temperaturę w zakresie temperatur roboczych
  • Zwiększona odporność na koleinowanie i deformacje
  • Zwiększona spoistość i przyczepność
  • Znakomita odporność na spękania i uszkodzenia zmęczeniowe.

Nypol jest uznaną marką, synonimem jakości lepiszcza modyfikowanego polimerem (PMB), produktem, jakiego należny spodziewać po liderze w dziedzinie produkcji asfaltów. Mając długą, udokumentowaną historię, Nypol zapewnia stabilny, przewidywalny poziom właściwości użytkowych w szerokim spektrum zastosowań. 

Informacja o produkcie

Dostarczamy asfalt do nawierzchni z oznaczeniem CE, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE. Oznaczenie CE jest oficjalną deklaracją, że nasze spełniające normy zharmonizowane UE produkty są zgodne z wymaganiami Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych.

Wystarczy wybrać produkt z poniższej listy, żeby uzyskać wszystkie potrzebne informacje o naszych produktach – w tym karty charakterystyki produktów, karty bezpieczeństwa, znaki CE i deklaracje właściwości użytkowych.

Lista produktów Nypol
PDS SDS CE DOP PIS
Lista produktów Nypol
Nypol 46
Nypol 65
Nypol 67
Nypol 86
NYPOL STUDIUM PRZYPADKU

Raport z budowy

UL. Bułgarska w Poznaniu

Asfalty modyfikowane Nypol z grupy produktowej Extra zapewniają projektowanie mieszanek asfaltowych do nawierzchni w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Nypol 86 jest specjalnie zaprojektowanym asfaltem do warstw ścieralnych, mających za zadanie obniżenie hałasu generowanego przez pojazdy. Więcej informacji na temat UL. Bułgarska w Poznaniu

Essingeleden, Sweden

Kiedy jedna z bardziej obciążonych ruchem dróg szwedzkich wymagała wymiany nawierzchni, dobranie asfaltu modyfikowanego polimerami gwarantującego osiągnięcie oczekiwanej trwałości stanowiło prawdziwe wyzwanie. (art. w j. angielskim)

Essingeleden, Sweden

When one of Sweden’s most heavily trafficked roads needed resurfacing, the durability of polymer modified bitumen was required to meet the challenge.

Więcej o Essingeleden, Sweden

Oferujemy więcej


Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi produktami. Z pytaniami o nasze produkty i usługi prosimy zwracać się do wybranego przedstawiciela firmy Nynas. Oprócz najwyższej jakości asfaltu i organizacji dostaw, służymy również pomocą w doborze lepiszcza do konkretnych zastosowań. To część naszej oferty. Wystarczy zwrócić się do Nynas.

Kontakty

Carsten Meyer

Sales Manager, Bitumen Western Europe

phone number +32 2 709 68 35
mobile number +49 172 450 33 08
email number Send an email

Grzegorz Sochanski

General Manager

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

Ilona Bandosz

Sales Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email