nybit e

Firma Nynas, specjalista w zakresie asfaltów, podkreśla znaczenie jednorodności lepiszcza przeznaczonego do produkcji emulsji. Dlatego oferujemy specjalistyczne asfalty z grupy Nybit E o stałych, powtarzalnych parametrach, które zostały przygotowane pod kątem produkcji emulsji.
NYNAS BITUMEN NYBIT E
  • Jednorodne z gwarancja pochodzenia ropy
  • Łatwo emulgują
  • Kwaśne z natury, nie wymagają dodatków podnoszących poziom kwasowości
  • Jednorodny poziom kwasowości z dostawy na dostawę
  • Mniej podatne na starzenie oraz fizyczne twardnienie w długiej perspektywie.

Lepiszcza Nybit E mogą być używane ze standardowymi emulgatorami, a emulsje można produkować używając typowego wyposażenia. Zespół‎‎‎ ekspertów firmy Nynas i dedykowane laboratoria oferują pomoc w zakresie doboru receptur emulsji o wymaganych właściwościach.

Informacja o produkcie

Dostarczamy asfalt do nawierzchni z oznaczeniem CE, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE. Oznaczenie CE jest oficjalną deklaracją, że nasze spełniające normy zharmonizowane UE produkty są zgodne z wymaganiami Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych.

Wystarczy wybrać produkt z poniższej listy, żeby uzyskać wszystkie potrzebne informacje o naszych produktach – w tym karty charakterystyki produktów, karty bezpieczeństwa, znaki CE i deklaracje właściwości użytkowych.

Lista produktów Nybit E
PDS SDS CE DOP PIS
Lista produktów Nybit E
Nybit E 60
Nybit E 85
Nybit E 110/130
Nybit E 130/150
Nybit E 190
NYBIT E CASE STUDY

Case study

Expressway S10 (Montaniec, Poland)


The expressway is S10 between Szczecin (Poland’s largest Baltic seaport) and Motaniec, in the north west of the country; it carries 17,000 vehicles a day, 12% of these heavy goods vehicles. Read more about Expressway S10 (Montaniec, Poland)

Oferujemy więcej


Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi produktami. Z pytaniami o nasze produkty i usługi prosimy zwracać się do wybranego przedstawiciela firmy Nynas. Oprócz najwyższej jakości asfaltu i organizacji dostaw, służymy również pomocą w doborze lepiszcza do konkretnych zastosowań. To część naszej oferty. Wystarczy zwrócić się do Nynas.

 

Kontakty

Carsten Meyer

Sales Manager, Bitumen Western Europe

phone number +32 2 709 68 35
mobile number +49 172 450 33 08
email number Send an email

Grzegorz Sochanski

General Manager

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

Ilona Bandosz

Sales Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email