Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
  8. Bitumen Matters
Asfalt do budowy nawierzchni

18-08-2016 17:46

Zrównoważone rozwiązania w ramach inicjatywy ReSolution

Nynas ułatwia klientom znalezienie produktów umożliwiających obniżenie temperatury, zwiększenie trwałości i ponowne wykorzystanie materiałów.

Dzięki ciągłemu rozwojowi asfaltu i jego właściwości funkcjonalnych w ramach programu Performance Nynas wypełnia swoje zobowiązanie do zapewnienia produktów, rozwiązań i usług oferujących wartość dodaną dla przedsiębiorstw. ReSolution to najnowsza inicjatywa, której celem jest zademonstrowanie sposobu, w jaki nasze produkty mogą na różne sposoby wspierać klientów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W ramach koncepcji podkreślono zalety naszych wybranych produktów i rozwiązań oferujących wartość dodaną dzięki trzem podstawowym korzyściom: obniżeniu temperatury, zwiększeniu trwałości i możliwości ponownego wykorzystania materiałów.

Korzyści płynące z wykorzystania produktów o takich cechach są bardzo liczne. Co więcej, korzyści te są widoczne nie tylko w perspektywie krótkoterminowej. Przykładem może być obniżenie temperatury – w ten sposób nie tylko poprawia się warunki pracy podczas układania mieszanki, lecz także obniża zużycie energii, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w perspektywie długoterminowej.

Przeczytaj cały artykuł tutaj. Performance Magazine 1/2016

Dalsza lektura

Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nowo otwarta stacja załadunku autocystern w rafinerii Nynas Harburg w Hamburgu działa już na pełnych obrotach. Zautomatyzowany system zapewnia wysoką elastyczność, co pozwala nam w sposób ciągły dostarczać odbiorcom w Europie Zachodniej szerokie spektrum produktów asfaltowych.

Więcej o Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

Więcej o Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Na dobrej drodze

Prowadzone obecnie szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad asfaltem będą miały kluczowe znaczenie dla spełnienia przyszłych wymagań dotyczących dróg.

Więcej o Na dobrej drodze