Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
  8. Bitumen Matters
Asfalt do budowy nawierzchni

18-11-2016 15:36

Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nowo otwarta stacja załadunku autocystern w rafinerii Nynas Harburg w Hamburgu działa już na pełnych obrotach. Zautomatyzowany system zapewnia wysoką elastyczność, co pozwala nam w sposób ciągły dostarczać odbiorcom w Europie Zachodniej szerokie spektrum produktów asfaltowych.

Nowa stacja załadunkowa, wyposażona w pełni zautomatyzowane stanowiska, pozwala rafinerii Nynas Harburg efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw: od importu ropy aż po dystrybucję końcowych produktów.

Klienci Nynas w Niemczech, Francji, Beneluksie i Szwajcarii odczują korzyści płynące z tej inwestycji, zyskując pełniejszy dostęp do szerokiej gamy asfaltów oferowanych w ramach Nynas Performance Programme. 

„Nowa stacja załadunkowa w Harburgu to kolejny ważny element naszej dystrybucji” – podkreśla Mario Jentzsch, dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za Europę Zachodnią .

Próżniowa kolumna destylacyjna w rafinerii działa już pełną mocą i produkuje specjalistyczne rodzaje asfaltu. W połączeniu z nową stacją załadunkową będzie to ważny element sieci dostaw Nynas.  

„Zautomatyzowany system ułatwia kierowcom odbiór różnych produktów z wielu stanowisk załadowczych równocześnie. System ten pozwala także firmie Nynas skutecznie zarządzać produkcją towarów na indywidualne zamówienie” – dodaje Mario Jentzsch.

Świadomość zagrożeń bhp

Opracowane przez Nynas zasady bhp tworzą standard zarządzania i monitorowania procesu dostawy. Dla przykładu: przed wjazdem autocysterny na teren zakładu, jej kierowca przechodzi procedurę dopuszczenia poprzez sprawdzenie czy zna i rozumie zasady bezpieczeństwa.

Dopiero wtedy może wprowadzić numer zamówienia, co rozpoczyna proces załadunku. Oznacza to, ze zawsze dostarczamy towar odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. Stanowiska nalewu wyposażone są też w liczne urządzenia zabezpieczające, w tym w ochronę przed przepełnieniem cysterny. Systemy kontroli przechowują dane załadunków, pozwalają na dokumentowanie ewentualnych zdarzeń i podejmowanie działań naprawczych.

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z:

Mario Jentzsch, dyrektorem sprzedaży odpowiedzialnym za Europę Zachodnią,
[email protected], Tel.: +49-173-8611224

Eva Näslund Carlsson, szefową komunikacji marketingowej,
[email protected], Tel.: +46 70 88 33 500

Dalsza lektura

Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

Więcej o Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Na dobrej drodze

Prowadzone obecnie szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad asfaltem będą miały kluczowe znaczenie dla spełnienia przyszłych wymagań dotyczących dróg.

Więcej o Na dobrej drodze

Zrównoważone rozwiązania w ramach inicjatywy ReSolution

Nynas ułatwia klientom znalezienie produktów umożliwiających obniżenie temperatury, zwiększenie trwałości i ponowne wykorzystanie materiałów.

Więcej o Zrównoważone rozwiązania w ramach inicjatywy ReSolution