bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu w naszej branży i chcemy, aby wszyscy nasi klienci zarówno na poziomie zarządzania jak i operacyjnym zapoznali się z najnowszą wersją praktycznego przewodnika, Bezpieczeństwo pracy z asfaltem.

Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu w naszej branży i chcemy, aby wszyscy nasi klienci zarówno na poziomie zarządzania jak i operacyjnym zapoznali się z najnowszą wersją praktycznego przewodnika, Bezpieczeństwo pracy z asfaltem.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat bezpiecznego obchodzenia się z asfaltem, należy pobrać aktualne materiały dotyczące bezpieczeństwa:

Porównaj także przewodniki Eurobitume dotyczące bezpiecznych dostaw:www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

NYNAS BITUMEN KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karta charakterystyki substancji to podstawowe narzędzie przekazywania informacji wymaganych przez rozporządzenie REACH w obrębie całego łańcucha dostaw. Dokumenty te zawierają kompleksowe informacje, niezbędne do bezpiecznego stosowania danej substancji, takie jak klasyfikacja i oznakowanie, pierwsza pomoc, magazynowanie i transportowanie, klasyfikacja transportowa itp.

Asfaltu nie sklasyfikowano jako substancję niebezpieczną – przedkładanie kart charakterystyki substancji nie jest więc w tym przypadku prawnym obowiązkiem. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że karty charakterystyki rzeczywiście zawierają bardzo ważne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z asfaltem, są one przedkładane klientom zgodnie z respektowaną przez firmę Nynas praktyką branżową. Karty charakterystyki dla asfaltów firmy Nynas dostępne są w zakładce Produkty. Przejdź do zakładki Produkty