sikkerhet

Sikkerheten kommer først i vår bransje og vi vil holde alle våre kunder informert, både på ledelses- og operativ nivå, gjennom å dele med oss av den seneste informasjonen når det gjelder sikkerhet og praktisk veiledning ved håndtering av bitumen. Sikkerhet er ingen tilfeldighet. Observer, tenk og reager!

Nynas sikkerhetsmateriell

Sikkerheten kommer først i vår bransje og vi vil holde alle våre kunder informert, både på ledelses- og operativ nivå, gjennom å dele med oss av den seneste informasjonen når det gjelder sikkerhet og praktisk veiledning ved håndtering av bitumen.

Om du vil vite mer om sikker håndtering av bitumen, vennligst laste ned vårt sikkerhets materiell:

Se også Eurobitumes retningslinjer for sikker levering av bitumen, www.eurobitume.eu/hse/safe-handling, og Eurobitumes folder Sikker levering av Bitumen.

Sjåførprøve

For å øke kunnskapen rundt sikkerhet og våre bitumenprodukter har Nynas sammenstilt en prøve for sjåføren som skal laste på Holmen depot. Se link: Sjåførprove

 

NYNAS BITUMEN SIKKERHETSDATABLAD

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladet er den viktigste kommunikasjonskanalen for REACH-relatert informasjon nedover forsyningskjeden. Disse dokumentene er meget omfattende og inneholder informasjon om sikkerhet og bruk, klassifisering og merking, førstehjelp, oppbevaring og håndtering, eksponeringskontroll, transportklassifisering og lignende.

Bitumen er ikke klassifisert som farlig, og det er for tiden ingen juridiske krav om å levere sikkerhetsdatablader for bitumen. Sikkerhetsdatablader inneholder imidlertid svært viktig informasjon om trygg håndtering av bitumen, og det er derfor god bransjepraksis å levere slike, noe Nynas støtter. Sikkerhetsdatablad for Nynas' bitumenprodukter kan lastes ned under Produkter. Gå til Produkter