Produkter

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Regular. Vårt standard bitumen

Regular er vår kategori av bitumen som oppfyller gjeldende bransjestandard. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter med ulike penetrasjonsgrader, tilpasset de europeiske spesifikasjonene.

Extra. Ytelse i fokus

Visse prosjekter krever spesifikke ytelseskriterier. I slike tilfeller anbefaler vi Nynas Extra, Dette omfatter en rekke produkter som tilfredsstiller økte funksjonelle krav, for eksempel deformasjonsmotstand, strukturelle egenskaper, motstand mot utmatting, reduksjon i produksjonstemperatur og bedre bearbeidbarhet.

Premium. For de tøffeste utfordringene

Kategorien Nynas Premium er utviklet for utfordringer som er enda tøffere og mer krevende: for de tyngste belastningene og de mest trafikkerte motorveiene, for færrest mulig trafikkavbrudd og den lengste levetiden.

Samarbeid med oss for å finne den optimale løsningen basert på en livssyklusanalyse. På den måten kan vi levere det produktet som gir den beste ytelsen til lavest mulig livstidskostnad.

Produktinformasjon

Vi leverer CE-merket bitumen for asfaltdekker i samsvar med gjeldende EN-spesifikasjoner. CE-merking er en offisiell EU-bekreftelse på at produktene oppfyller produktspesifikasjonene og de vesentlige kravene i byggevaredirektivet.

Vi holder for tiden på med å oppdatere vår produktdokumentasjon. For tilgang til produktdatablad (PDS), CE-merking eller Declaration of Performance (DoP), vennligst kontakt dine lokale salgskontakter. 

For tilgang til sikkerhetsdatablad (SDS), kontakt vår Produkt HSE-avdeling på [email protected]

Kontakter

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Ola Mossblad

Logistics Manager

mobile number +47 906 203 55
email number Send an email

Jon Borge Finset

Head of Technical Support

mobile number +47 990 496 58
email number Send an email

Line Frøyset

Office Manager

mobile number +47 928 07 855
email number Send an email

Agata Twardowska

Sales Administrator

phone number +47 96 88 77 06
email number Send an email

Per Oskar Holm-Hansen

Depot Manager

phone number + 47 92299151
email number Send an email

Johan Robertsson

Depot Technician

phone number +47 415 36 866
email number Send an email

Ruben Sanden

Depot Technician

phone number +47 45 837 977
email number Send an email