vårt fokus

Kundenes behov for langsiktige og kostnadseffektive løsninger står høyt på vår prioriteringsliste. For å møte disse behovene må bitumen oppfylle ulike krav til ytelse. I nært samarbeid med våre kunder har vi utviklet produkter som oppfyller disse kravene. Resultatet er Perfomance Programme som inneholder både produkter og tjenester
NYNAS BITUMEN VÅRT FOKUS
  • Langvarige og kostnadseffektive løsninger som er basert på funksjonelle behov. 
  • Pålitelige leveranser av kvalitetsbitumen
  • Gjennom våre tjenester tilbyr vi vår kunnskap og ekspertise slik at du velger riktig produkt, håndterer det korrekt og trygt, samt bruker det på riktig måte.

Performance Programme – tilfører ekstra ytelse og verdiskapning

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle bitumen for ulike bruksområder.

Gjennom Perfomance Programme leverer vi produkter, løsninger og tjenester for økt verdiskapning.

Produktene i Perfomance Programme er delt inn i tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. På den måten blir det enklere å finne bindemidler og løsninger som tilfredsstiller dine krav til pris, deformasjon eller produksjonstemperatur.

Produktkategorier

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Les mer om Produktkategorier

Nynas ReSolution

Nynas Resolution består av et knippe utvalgte produkter og applikasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftighet på ulike måter.

Les mer om Nynas ReSolution

Services

Nynas har et komplett tilbud av tjenester. Gjennom våre tjenester bruker vi våre kunnskaper og ekspertise til å hjelpe deg til å velge det rette produktet, håndtere det sikkert, og bruke det på riktig måte.

Les mer om Services