Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
  8. Bitumen Matters
Bitumen for asfaltdekker

19.05.2020 09:08

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Mikael has been a Nynas employee since 2009, starting in Manufacturing followed by the position as Operations Manager in Bitumen Nordic 2012.

Peter Bäcklund has decided to retire, after having served Nynas during the past 34 years. Since February 2008, Peter held the position as Business Area Director, Bitumen Nordic.

Videre lesning

Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

Les mer om Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Bitumenguiden 2019

Les om våre produkter og depotenes åpningstider i Bitumenguiden 2019.

Les mer om Bitumenguiden 2019