Nyheter

 • 04.06.2020 11:57

  Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

 • 19.05.2020 09:08

  Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

 • 11.05.2018 12:13

  Delta i Nynas årlige konkurranse med økt fokus på sikkerhet og vinn en tur til vårt nye raffineri i Tyskland til høsten!

 • 09.04.2018 16:01

  Det er etablert minstekrav for sikker levering og håndtering av bitumen på asfaltfabrikken. Minstekraven gjelder for EBA’s (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) medlemmer samt for Nynas kunder for øvrig.

 • 12.02.2018 14:07

  Nynas Bitumen lanserer sitt nye kundemagasin Bitumen Matters. - Et nytt konsept for kommunikasjon med deg!

 • 29.05.2017 15:16

  Eurobitumes mandat er å promotere sikker bruk av bitumen. HMS komiteen og dens arbeidsgrupper arbeider aktivt for å gi ut oppdatert informasjon vedrørende sikker bruk av bitumen.

 • 31.03.2017 14:11

  Ola Mossblad kan ikke få gjentatt det ofte nok: Viktigheten av å bruke verneutstyr under bitumenhåndtering. Seinest i fjor skrev vi om hans initiativ til en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering i regi av EBA (Stopp&Belägg nr. 1.2016).

 • 13.02.2017 16:07

  Når anlegget for utlasting av bitumen skulle planlegges og bygges i Harburg sto sikkerheten øverst på agendaen. Det helautomatiserte anlegget har fått fallsikring og overfyllingsvern som i sin tur er koblet til en database for dokumentasjon og kontroll.

 • 25.11.2016 11:38

  – Ingen regjering i moderne tid har bevilget så mye til veg som denne. Forfallet er redusert, og kan være helt borte i 2030, sier Nikolai Astrup til Stopp&Belägg.

 • 16.09.2016 12:28

  Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

 • 19.08.2016 10:02

  EBA er godt i gang med en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering ved medlemmenes asfaltfabrikker. Arbeidet ledes av Ola Mossblad.

 • 16.08.2016 11:54

  En jury i Nynas har som vanlig gått igjennom svarene, hvor loddtrekkingen ble utført av en offisiell representant her i Drammen. Premien er en studietur til Nynas nye raffineri i Harburg, Tyskland.

 • 11.05.2016 14:37

  Vi ønsker deg herved velkommen til å delta i Nynas Sikkerhetskonkurranse for 2016! Nynas fokuserer kontinuerlig på sikkerhet! Meld deg på vår årlige konkurranse og send videre til andre kollegaer!!!

 • 02.09.2015 13:59

  Fire asfaltlag a 10 personer fra Veidekke la ut nærmere 20.000 tonn asfalt på 70 timer på Oslo Lufthavns vestre bane. Geir Lange tror dette må være Norgesrekord!

 • 26.11.2014 14:23

  Etatsprogrammet Varige Veger i regi av Statens vegvesens teknologiseksjon er i sluttfasen med flere nyvinninger etter fire år med kontinuerlig forskning og utvikling. Ønsket effektmål er som programmets tittel antyder – levetidsforlengelse!

 • 11.06.2014 15:11

  Den 5. juni signerte Nynas og Statoil kjøpsavtale på bitumen depotet i Drammen, Norge.

 • 21.03.2014 11:20

  Regjeringen Solberg bebuder tempo-økning i vegutbyggingen. Finansieringen skal sikres gjennom å opprette et infrastrukturfond med øremerkede midler og uttak av en større andel av oljeformuen.

NYNAS BITUMEN BITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters vil du kunne lese intervjuer med aktører i bransjen, beskrivelser av nye bitumenrelaterte prosjekter og best practice, forskningsnyheter vedrørende bitumen samt spørsmål som angår sikker håndtering av bitumen og bærekraftig utvikling – blant mye annet.

Du kan også lese og kommentere innholdet i den nye micrositen nynas.com/bitumenmatters.