Uudised

  1. Tooted
  2. Uudised
  3. Kasutuskohad
  4. Teadmistebaas
  5. Meie pakkumus
  6. Ohutus
  7. Meie tegevusala
  8. Bitumen Matters
Teekatteis kasutatav bituumen

05.07.2017 12:16

Tallinna konverentsil koondub tähelepanu teede tulevikule

27.–30. augustil kohtuvad Euroopa tee-ehituse valdkonna liidrid 29. Balti Teedeliidu rahvusvahelisel teedeala konverentsil.

Nelja intensiivse päeva jooksul Eesti pealinnas tutvuvad umbes 500 osavõtjat rohkem kui kahekümnest riigist tee-ehituse, teehoolduse, IT-lahenduste, liiklusohutuse ja ühistranspordi valdkonna uusimate arengutega. Euroopa bituumenituru juhtiv tarnija Nynas on kindlasti Tallinnas kohal ja avab messialas oma väljapaneku (boks 14-2).

Nynas Bitumeni tehnikadirektor Carl Robertus esineb konverentsil ka stendiettekandega "Mis juhtus Euroopas bituumeniga?". Ettekande lähtepunktiks on, et nõudlus bituumeni järele on Euroopas võrreldes kümme aastat tagasi saavutatud tipptasemega vähenenud 30%. Samal ajal on liikluse maht tunduvalt suurenenud. Selline trend ei ole jätkusuutlik, kui tee-ehitusmaterjalide (sh bituumeni) omadustele esitatavaid nõudeid nüüd ja edaspidi järjekindlalt ei muudeta.

Nynase jaoks tähendab see, et töö bituumeni pika vastupidavuse tagamiseks on äärmiselt oluline. Üks tulemus on tooteseeria Nypol, mida klassifitseeritakse polümeeridega modifitseeritud sideaineid käsitleva Euroopa spetsifikatsiooni järgi. Nypolit iseloomustavad toodete suurepärased omadused: näiteks nidusus, kleepuvus, vastupidavus pragunemisele ja väsimuspurunemisele.

Nynase teine prioriteetne valdkond on pikaajaline tegevus tõhusa ohutuskultuuri loomiseks bituumeni käsitsemisel hoidlates ja asfalditehastes. See ülesanne nõuab nii investeeringuid kui ka väljaõpet. Enne uut teekattetööde hooaega toimuvad alati näiteks tarnekohtade ülevaatused ja kohtumised klientidega, et neile teadvustada, milline peab hea tarnekoht välja nägema.

 

(Nynase juhtpositsiooni Euroopa bituumeniturul kindlustab lõpptoodete püsivalt kõrge kvaliteet, mille tagab oskusteadmiste ja toormaterjalidele juurdepääsu koostoime.  Nynasel on ka üks tööstusharu laiemaid tootevalikuid, milles täiustatud eritoodete osakaal pidevalt suureneb.)

Lisalugemist

30 aastat Tallinnas

Kolm aastakümmet on Nynas aidanud suurendada teadlikkust bituumeni kvaliteedist ja toetanud Eesti teedetaristu arengut.

Loe lähemalt 30 aastat Tallinnas

Why bitumen matters!

Nynas Bitumen is launching its new customer magazine Bitumen Matters. – a new concept for communicating with you!

Loe lähemalt Why bitumen matters!

Eurobitume'i uued ja värskendatud töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuhtimise dokumendid

Eurobitume’i eesmärgiks on edendada bituumeni tõhusat ja ohutut kasutamist. Töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuhtimise komitee ja selle töörühmad töötavad aktiivselt bituumeni ohutu kasutamise juhendite uuendamise ja ajakohastamise nimel.

Loe lähemalt Eurobitume'i uued ja värskendatud töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuhtimise dokumendid