Uudised

 1. Tooted
 2. Uudised
 3. Kasutuskohad
 4. Teadmistebaas
 5. Meie pakkumus
 6. Ohutus
 7. Meie tegevusala
 8. Bitumen Matters
Teekatteis kasutatav bituumen

29.05.2017 13:20

Eurobitume'i uued ja värskendatud töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuhtimise dokumendid

Eurobitume’i eesmärgiks on edendada bituumeni tõhusat ja ohutut kasutamist. Töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuhtimise komitee ja selle töörühmad töötavad aktiivselt bituumeni ohutu kasutamise juhendite uuendamise ja ajakohastamise nimel.

Hästituntud Bituumenipõletuste teabelehte värskendati 2014. aastal ning pärast seda on ajakohastatud tervet rida töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuhtimise dokumente ja välja töötatud uusi dokumente.

 • Eurobitume’i bituumenitoodete ohutu käitlemise teabelehed on värskendatud, neid on täiendatud asjatundjate uusimate soovitustega ja need on kooskõlas kehtivate eeskirjade ja normidega. Teabelehed on kättesaadavad 14 Euroopa keeles.
 • Koostatud on uus Vesiniksulfiidi (H2S) teabeleht, mis sisaldab teavet bituumeni heitmetes sisalduva vesiniksulfiidiga seotud ohtude kohta. Teabelehed on kättesaadavad 14 Euroopa keeles.
 • UusOhutusduši juhend on välja antud mitmes Euroopa keeles. See juhend sisaldab ühtseid miinimumnõudeid ohutusduššide tehniliste parameetrite, kasutamise, paigaldamise ja hooldamise kohta ettevõtete jaoks, kus bituumenitooteid käideldakse vedellastina ja kõrgendatud temperatuuril.

Dokumentide allalaadimine

Kõik ülalnimetatud dokumendid on kättesaadavad Eurobitume’i veebilehel. Täpsema teabe saamiseks ja dokumentide allalaadimiseks külastage veebilehte: http://www.eurobitume.eu/publications/documents/

Ohutuskaartide paberkoopiaid saab tellida Eurobitume’ilt.

Lisalugemist

30 aastat Tallinnas

Kolm aastakümmet on Nynas aidanud suurendada teadlikkust bituumeni kvaliteedist ja toetanud Eesti teedetaristu arengut.

Loe lähemalt 30 aastat Tallinnas

Why bitumen matters!

Nynas Bitumen is launching its new customer magazine Bitumen Matters. – a new concept for communicating with you!

Loe lähemalt Why bitumen matters!

Tallinna konverentsil koondub tähelepanu teede tulevikule

27.–30. augustil kohtuvad Euroopa tee-ehituse valdkonna liidrid 29. Balti Teedeliidu rahvusvahelisel teedeala konverentsil.

Loe lähemalt Tallinna konverentsil koondub tähelepanu teede tulevikule