ohutus

Meie tööstusharus on ohutus kõige tähtsam ja me soovime hoida kõik oma kliendid informeerituna nii juhtimis- kui tehnoloogilisel tasemel, pakkudes neile kõige uuemat praktilist ohutusalast teavet bituumeni käsitsemise kohta. Ohutus pole juhus. Vaatle, mõtle ja tegutse!

Meie tööstusharus on ohutus kõige tähtsam ja me soovime hoida kõik oma kliendid informeerituna nii juhtimis- kui tehnoloogilisel tasemel, pakkudes neile kõige uuemat praktilist ohutusalast teavet bituumeni käsitsemise kohta.

NYNAS BITUMEN OHUTUSKAARDID

Ohutuskaardid

Ohutuskaart on peamine kommunikatsioonivahend REACH-iga seotud info edastamiseks turustusahelas. Need dokumendid on väga põhjalikud ja sisaldavad toote ohutuks kasutamiseks vajalikke andmeid: näiteks klassifitseerimise, märgistamise, esmaabi, ladustamise, käitlemise, kokkupuute ohjamise, veose klassifikatsiooni jms kohta.

Bituumenit ei klassifitseerita ohtlikuks ja praegu ei ole seadusest tulenevat nõuet esitada bituumeni ohutuskaart. Ohutuskaardid sisaldavad siiski väga olulisi juhiseid bituumeni ohutu kasutamise kohta ja seetõttu on ohutuskaartide esitamine hea tava, mida järgib ka Nynas. Nynase bituumentoodete ohutuskaardid leiate allalaadimiseks jaotisest Tooted. Sisenege jaotisse Tooted