sikkerhed

Sikkerheden har højeste prioritet i vores firma (branche). Vi ønsker at holde alle vores kunder, både på ledelsesmæssigt og operationelt plan opdateret, ved orientering med de seneste vejledninger for sikker håndtering af bitumen. Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde. Observere, tænke og handle!

Sikkerheden har højeste prioritet i vores firma (branche). Vi ønsker at holde alle vores kunder, både på ledelsesmæssigt og operationelt plan opdateret, ved orientering med de seneste vejledninger for sikker håndtering af bitumen.

Hvis du ønsker at vide mere om sikker håndtering af bitumen, kan du downloade vores opdaterede sikkerhedspakke bestående af:

Se også Eurobitume-vejledninger for sikker levering, www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

Chauffør test

For at øge kendskabet til sikkerheden omkring vores bitumenprodukter, har vi lavet en test.
NYNAS BITUMEN SIKKERHEDSDATABLADE

Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatabladet (SDS) er den primære kanal i forsyningskæden, hvad angår kommunikation vedrørende REACH-relateret information. Disse dokumenter er meget omfattende og indeholder information, der vejleder om sikker brug, som f.eks. klassificering og mærkning, førstehjælp, opbevaring og håndtering, eksponeringskontrol, transportklassifikation osv.

Bitumen er ikke klassificeret som et farligt stof, og der er i øjeblikket ingen lovkrav om, at der skal følge et sikkerhedsdatablad med bitumen. Dog indeholder sikkerhedsdatablade meget vigtig information om sikker håndtering af bitumen, og det er derfor praksis i branchen, at sikkerhedsdatablade medfølger, og Nynas støtter dette. Sikkerhedsdatablade til Nynas' bitumenprodukter kan downloades under Produkter. Gå til Produkter