Stor udbygning af Køge Havn

Køge Havn udvides med svimlende 40.000 kvadratmeter. Spunsningen af det nye havneområde er netop vel gennemført, og de næste 5-7 år skal der fyldes op med omkring 4,2 mio. tons jord. Allerede nu står det klart, at al industri skal væk fra nderhavnen, og bl.a. LMK VEJ A/S og Skanska Asfalt A/S har således reserveret grunde, ligesom de betydeligste sten- og skærveimportører er ved at være på plads i den nye Køge Erhvervshavn.

Køge Havn udvides med svimlende 40.000 kvadratmeter. Spunsningen af det nye havneområde er netop vel gennemført, og de næste 5-7 år skal der fyldes op med omkring 4,2 mio. tons jord. Allerede nu står det klart, at al industri skal væk fra nderhavnen, og bl.a. LMK VEJ A/S og Skanska Asfalt A/S har således reserveret grunde, ligesom de betydeligste sten- og skærveimportører er ved at være på plads i den nye Køge Erhvervshavn.

Driftige Køge slår til igen, idet Køge Havn nu udbygges mod nord med 40 ha nye havne- og industrigrunde. Samtidig uddybes havneløbene, så der kan gå endnu større skibe ind i havnen end i dag.

Trafikanterne og ikke mindst de tunge transporter får let adgang mellem M10, Køge Bugt-motorvejen og det nye havneområde, hvor mande industriforetagender allerede har reserveret en ny grund. Således har bl.a. LMK VEJ A/S og Skanska Asfalt A/S plads på den nye havn.

Køge har allerede det store og velfungerende Skandinavisk Transport Center, STC, liggende strategisk ved M 10, hvilket er blevet grundigt omtalt her i S&B tidligere. Direktør i STC Thomas Kampmann siger:

– Transportcenteret er særdeles velbenyttet, og vi er tæt på 100 procent udsolgt af det areal, som i sin tid blev udlagt til transportcenteret. For tiden er der en ny kommunal dispositionsplan under politisk behandling, og vi har store forventninger til, at vi får opfyldt vort ønske om en væsentlig udvidelse af transportcenteret.

Thomas Kampmann vil af hensyn til de aktuelle politiske forhandlinger i byrådet ikke udtale sig om den ønskede udvidelses omfang. Et realistisk gæt kunne dog sagtens lyde på en strategisk udvidelse af transportcenteret på 25-50 procent.

70 procent allerede disponeret

Med sin omfattende udbygning af havneanlægget og Skandinavisk Transport Center er den gamle købstad med sin strategisk gode placering syd for København godt på vej til at fastslå sin egen vision om at blive den afgørende sydlige portal til hele Øresundsregionen og dens 3-4 millioner indbyggere, trafikanter, forbrugere, og hvad vi nu alle sammen er.

– Ikke mindst derfor venter vi også med stor spænding lokalt på afgørelsen af, hvilken linjeføring Folketinget vil vælge til den nye jernbane mellem København og Ringsted (og i baggrunden Femern Bælt, red.), hvor en af mulighederne jo netop går via Køge. Hvis den nye bane lægges forbi Køge, har vi fra Skandinavisk Transport Center for længst tilkendegivet, at vi gerne laver en stor kombiterminal, så man alt i alt med både transportcenter, havnen, motorvejen og banen får en stor, moderne og effektiv transportklynge bare 30 km syd for Rådhuspladsen.

– Vi er godt i gang med den gigantiske havneudvidelse, og spunsningen er netop færdig. Det nye havneområde på 40 hektar skal så fyldes op i løbet med jord af de næste 5-7 år, selvfølgelig afhængigt af konjunkturerne og deres indflydelse på byggeriet herhjemme. Men faktum er, at vi står i den heldige situation, at 70 procent af de nye havnearealer allerede er disponeret og udlejet. Så industrien skal om føje tid forlade de gamle og udslidte arealer på Sønderhavn og sammen med nye virksomheder indtage de nye og mere velbeliggende arealer, tilføjer direktøren.

Køge Sønderhavn, hvor der stadig ligger enkelte industriforetagender ved siden af Nynas-depotet, er særdeles velbeliggende i forhold til den gamle Køge by. Så i takt med, at der bliver hældt over 2,4 mio. kubikmeter jord i det nye industrihavneområde, skal Sønderhavn rømmes og ombygges til blandet erhverv, boliger og kulturelle institutioner, attraktivt beliggende helt tæt på vandet. Denne udvikling sikres bl.a. af, at pengetanken Fonden Realdania er stærkt involveret i Sønderhavnen og Køge bys udvikling.

Penge og miljø

Erhvervshavneprojektet i Køge blev godkendt i byrådet 2006 og vil koste omkring 1 mia. kr. Køge Kommune er bygherre gennem den til formålet oprettede kommunale forsyningsvirksomhed Køge Jorddepot, der indgår i en partneringaftale med Per Aarsleff A/S som totalentreprenør og Grontmij Carl Bro som rådgiver.

Finansieringen af projektet går på to ben: Efterhånden som havnen fyldes med jord, kommer der indtægter ind i afgift for deponi af jorden, og i takt med at lejerne siden hen rykker ind, kommer den anden del af finansieringen i hus.

Som en samfundsmæssig bonus vil erhvervshavneprojektet hjælpe danskerne af med den let forurenede jord i klasserne 2 og 3, som jord langs veje typisk falder ind under, fra hele Hovedstadsområdet og Sjælland. I den sammenhæng garanterer bygherren, at en dobbelt spunsvæg og forsegling af havneområdet ikke tillader partikler at flyde fra depotet og ud i havet.

Havnen uddybes og vil derfor kunne tage flere skibstransporter ind fra Østersølandene – og fra resten af verden – hvilket desuden fint flugter med EU’s transportmålsætninger om øget skibstransport frem for landtransport. Derfor kan man ofte se skærveskibe til næsten alle asfaltfirmaer i Danmark på Køge Havn. Således er NCC, Dansk Natursten og flere andre skærveimportører allerede på plads. Og da det er almindeligt kendt, at hele hovedstadsområdet er dramatisk underforsynet med lokale sten- og grusmaterialer, vil der her åbne sig et veritabelt brohoved til forsyning af hovedstadsområdet.

Alt peger derfor på, at den enorme udvidelse af Køge Havn passer godt ind i moderne tiders voksende krav om reduktion af CO2-udslip og øgede hensyn til et grønnere miljø, samtidig med at vi etablerer en nødvendig og fremsynet infrastruktur til sikring af vækst og velfærd i samfundet.

 

Tekst

Morten Friis Jørgensen Illustrationer, Skandinavisk Transportcenter