Industri foreninger

Her er nogle af de organisationer i bitumen industri, Nynas er involveret i.

Her er nogle af de organisationer i bitumen industri, Nynas er involveret i.

Eurobitume

Eurobitume repræsenterer den europæiske bitumenindustris stemme. Organisationen samarbejder med sine medlemmer og lokale og nationale myndigheder om at understøtte udviklingen og implementeringen af store og små projekter over hele Europa.Eurobitumes fortsatte mission er at fremme effektiv og sikker brug af bitumen i vej-, industri- og byggeprojekter og skabe et positivt miljø for fortsat efterspørgsel efter bitumen. Som en del af denne mission udgiver organisationen information om og skaber klarhed over tekniske spørgsmål samt spørgsmål om sundhed og sikkerhed.

 

IBEF

IBEF groups together national associations of bitumen emulsion manufacturers.

IBEF objectives consist of promoting the use of bitumen emulsion and exchanging information related to promotional means, standardization, health, safety, and environment along with the development of bitumen emulsion applications.

 

The European Union Road Federation (ERF)


The European Union Road Federation (ERF) is a non-profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a platform for dialogue and research on mobility issues.

Roads are an undeniable source of socio-economic welfare and will continue playing a dominant role in the transport of goods and people well into the XXIst century. As a respected transport stakeholder, the ERF regularly offers its expertise and supports European research in a number of key priority areas. ERF Members represent a wide cross-section of the major stakeholders active in the construction, equipment and operation of Europe’s road network.Nordisk vegforum (NVF) 

Nordisk vegforum (NVF) er et bransjesamarbeid med medlemmene fra både offentlig og privat sektor og har i alt rundt 320 medlemsorganisasjoner i de nordiske landene. 

Arbeidet i NVF skjer i 4-årsperioder som avsluttes med en kongress. Medlemslandene veksler om å lede NVF. Norge har lederskapet i NVF i nåværende 4-årsperiode og skal lede arbeidet i NVF fram til Via Nordica kongressen i Trondheim i 2016.